Vítěz výběrového řízení na dodavatele služby „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor“

Z nabídek, které výbor Společenství vlastníků blok 313 obdržel byl stanoven vítěz Elektromontáže a drobné práce – Jiří Paskuda, 06144250 , Markvartovice. Na členské schůzi bude výborem doporučen jako dodavatel služby.

Výbor předloží všechny přijaté nabídky a shromáždění se rozhodne, kterou nabídku příjme. Doporučení výboru není pro shromáždění závazné.

Všechny nabídky jsou k nahlédnutí pro členy Společenství vlastníků blok 313 u předsedy výboru Dušana Hanzeľa.