Vítěz výběrového řízení na dodavatele služby „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor“

Z nabídek, které výbor Společenství vlastníků blok 313 obdržel byl stanoven vítěz Elektromontáže a drobné práce – Jiří Paskuda, 06144250 , Markvartovice. Na členské schůzi bude výborem doporučen jako dodavatel služby.

Výbor předloží všechny přijaté nabídky a shromáždění se rozhodne, kterou nabídku příjme. Doporučení výboru není pro shromáždění závazné.

Všechny nabídky jsou k nahlédnutí pro členy Společenství vlastníků blok 313 u předsedy výboru Dušana Hanzeľa.

Oznámení o konání členské schůze

Dne 30.12.2019 v 18:00 se uskuteční členská schůze Společenství vlastníků blok 313.

Projednávané body:

  • Informování o finanční situaci a stavu úvěru
  • Návrh na likvidaci pračky a odstředivky z prádelny z důvodu nepoužívání
  • Představení nabídek na rekonstrukci elektroinstalace a hlasování, jestli se rekonstrukce uskuteční a která nabídka bude přijata
  • Volná diskuze členů, otázky a odpovědi
  • Posezení u občerstvení 

Za výbor 21.11.2019 Hanzeľ, Uriga