Zálohové platby za teplo a teplou vodu

Dle informací od AZ správy domů (zjišťovali u Veolii Energie) dojde od příštího roku k navýšení cen tepla a teplé vody minimálně o 50% (klidně to může být i 100%). Vzhledem k tomu, že mají ve správě cca 2500 bytů, nejsou schopni řešit navýšení záloh individuálně a požádali nás o hromadnou změnu. V nejbližších dnech vás navštíví výbor SVJ a zeptá se vás jestli žádáte o navýšení záloh a na jakou částku od ledna 2023. Aktuální nastavení částek najdete na Výpočtovém listu. Navýšení není povinné, nicméně Veolia Energie nám navýší měsíční zálohy a může se stát, že bez navýšení záloh od alespoň části majitelů/nájemců nebudeme mít dostatek peněz na účtu pro placení záloh.

Topení

Prosíme všechny majitelé bytů, aby ve středu odpoledne krátce zapli všechny radiátory na maximum (cca 15-30 minut). Dojde k odvzdušnění na jednotlivých patrech. Následně mohou ve večerních hodinách majitelé na nejvyšším patře odvzdušnit jejich radiátory. Prosíme, aby tak udělali.

Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ

Nové bankovní účty

Dne 8.6.2022 výbor otevřel nové bankovní účty u Moneta money bank (běžný a spořící), abychom mohli využít vyšší zhodnocení volných prostředků. Aktuální úrok je 3,95% p.a.

Původní účet u Fio banky zůstává i nadále funkční jako hlavní účet.