Revize odběrného plynového zařízení

Dne 06.06.2024 od 7:00 hod.
do ukončení prací ve všech zpřístupněných bytech.
Náhradní termín

Dne 06.06.2024 od 15:30 hod.
do ukončení prací ve všech zpřístupněných bytech.

Bude prováděná REVIZE plynového zařízení v bytech a
společných prostorách domu, dle Nařízení vlády č. 191/2022 Sb.
Žádáme tímto o zpřístupnění bytů a sklepních prostor v uvedeném
termínu, kde jsou instalované sekční uzávěry a HUP.
Zpřístupnění všech bytu je nezbytné! Pokud nejste v daný termín
osobně přítomni, zajistěte prosím ve vašem vlastním zájmu
zpřístupnění bytu jinou osobou. V nezpřístupněných bytech si
bude nájemník následnou revizi hradit sám. Jednotlivce prosím o
připravené podklady ke kontrole podle platné legislativy.
Technik bude chodit pouze v těchto termínech.
Tel. na revizního technika: 736 606 658

Děkujeme za pochopení.

Revizní technik:
Ing. Petr Meixner

KONTROLA ZAČÍNÁ SMĚREM OD SHORA DOLŮ