Projektová dokumentace elektroinstalace

Obdrželi jsme cenovou nabídku na projektovou dokumentaci elektroinstalace (částka 15 000 Kč bez DPH). Tato dokumentace je potřebná pro získaní nabídek na rekonstrukci elektroinstalace. V nejbližších dnech vám bude nabídka představena osobně a poprosíme o souhlas hlasováním per rollam (mimo shromáždění).

Aktuální seznam vlastníků bytů

Vzhledem ke změně majitele jednoho bytu informujeme o aktuálním seznamu majitelů a jejich podílu:

Vlastnické právoPodíl
SJM Charvát Libor a Charvátová Renáta,7127/87196
Cuberková Anna,8761/87196
Farský Marián,8761/87196
MCP Hanzeľ Dušan a Hanzeľová Miroslava,7127/87196
Jaworková Jaroslava,7127/87196
SJM Kadrnka Radim a Kadrnková Božena,8761/87196
Kubala Jan,5911/174392
Kubalová Barbora,5911/174392
SJM Pavlosek Jaromír a Pavlosková Jarmila,7127/87196
SJM Ryba Michal a Rybová Monika,8761/87196
Straka Jan,5911/87196
Vácha Jiří,5911/87196
Vrhelová Dagmar,5911/87196

Zdroj: Katastr nemovitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz