Projektová dokumentace elektroinstalace

Obdrželi jsme cenovou nabídku na projektovou dokumentaci elektroinstalace (částka 15 000 Kč bez DPH). Tato dokumentace je potřebná pro získaní nabídek na rekonstrukci elektroinstalace. V nejbližších dnech vám bude nabídka představena osobně a poprosíme o souhlas hlasováním per rollam (mimo shromáždění).