Výběrové řízení

Společenství vlastníků blok 313 vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele služby „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor“.

Společnost, která se uchází o účast ve výběrovém řízení musí dodat cenovou nabídku dle vypracovaného projektu (v příloze).

Na základě cenových nabídek bude stanoven vítěz výběrového řízení výborem společenství vlastníků a ten bude doporučen na schválení shromáždění Společenství vlastníků blok 313.

Shromáždění vlastníků jednotek rozhodne jestli akceptuje vítězný návrh nebo schválí jinou nabídku, případně rozhodne, že se rekonstrukce neuskuteční.

 

Časový harmonogram:
  • 15.10.2019-15.11.2019 příjem nabídek
  • do 01.12.2019 rozhodnutí o vítězi
  • do 01.01.2020 zasedání shromáždění a konečné rozhodnutí o dodavateli služby, nebo rozhodnutí o neuskutečnění rekonstrukce
  • předpokládaný termín rekonstrukce první kvartál 2020

Upozornění

Výbor Společenství vlastníků blok 313 upozorňuje majitelé a nájemce v bytovém domě Tlapákova 1188/27 v Ostravě na Čl. 16 odst. 3 Stanov:

Ve společných prostorách není povoleno skladování předmětů, o případné výjimce rozhoduje shromáždění.

Žádáme majitelé uskladněných osobních věcí ve společných prostorech o jejich vyklizení.

Povolené jsou kola a kočárky v kolárně/kočárkárně.

Ostatní předměty jako sedačka, sekačka, pneumatiky a kola na auto a podobně nepatří do společných prostor (ani do dílny).

Děkujeme za pochopení.

14.10.2019 v Ostravě                                                 Za výbor Hanzeľ, Uriga