Výběrové řízení

Společenství vlastníků blok 313 vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele služby „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor“.

Společnost, která se uchází o účast ve výběrovém řízení musí dodat cenovou nabídku dle vypracovaného projektu (v příloze).

Na základě cenových nabídek bude stanoven vítěz výběrového řízení výborem společenství vlastníků a ten bude doporučen na schválení shromáždění Společenství vlastníků blok 313.

Shromáždění vlastníků jednotek rozhodne jestli akceptuje vítězný návrh nebo schválí jinou nabídku, případně rozhodne, že se rekonstrukce neuskuteční.

 

Časový harmonogram:
  • 15.10.2019-15.11.2019 příjem nabídek
  • do 01.12.2019 rozhodnutí o vítězi
  • do 01.01.2020 zasedání shromáždění a konečné rozhodnutí o dodavateli služby, nebo rozhodnutí o neuskutečnění rekonstrukce
  • předpokládaný termín rekonstrukce první kvartál 2020