Oznámení – kontrola plynových zařízení

Dne 14.06.2022 od 7:00 hod.
do ukončení prací ve všech zpřístupněných bytech.


Náhradní termín
Od 15:30 do 16:00 hod.

bude prováděná KONTROLA plynového zařízení v bytech
a společných prostorách domu, dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.
Žádáme tímto o zpřístupnění všech bytů a sklepních prostor
v uvedeném termínu, kde jsou instalované sekční uzávěry a HUP.
Zpřístupnění všech bytu je nezbytné! Pokud nejste v daný
termín osobně přítomni, zajistěte prosím ve vašem vlastním zájmu
zpřístupnění bytu jinou osobou. V nezpřístupněných bytech si
bude nájemník následnou revizi hradit sám.
Technik bude chodit pouze v těchto termínech.
Tel. na revizního technika: 736 606 658

Děkujeme za pochopení.

Revizní technik:
Ing. Petr Meixner
Tlapákova 1188/27, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

KONTROLA ZAČÍNÁ SMĚREM OD SHORA DOLŮ