Vyúčtování služeb 2022

V následujících dnech vás navštívíme s vyúčtováním za rok 2022.

Po odevzdání všech vyúčtování bude běžet 30 denní reklamační lhůta . Následně prosíme všechny, u kteřích se objevil nedoplatek, aby tento uhradili převodem nejpozději do 31.8.2023 a jako variabilní symbol uvedli číslo bytu.

Dále žádáme všechny, aby si nastavili správně počet osob bydlících v bytě. Toto se týká osob, které dlouhodobě žijí v domě. Nenahlašují se jména, ale pouze počet a nemá to nic společného s trvalým pobytem. Jde pouze o vyúčtování a jedná se o cca 150 Kč ročne za osobu. Děkujeme za pochopení.