Oznámení o konání členské schůze

Dne 28.12.2022 v 18:00 se v zasedačce našeho bytového domu uskuteční členská
schůze Společenství vlastníků blok 313.


Projednávané body:
• Informování o finanční situaci
• Představení nabídky na úpravu nebo výměnu vstupních dveří
• Plán opravy ventilů topení ve společných prostorech
• Volná diskuse členů, otázky a odpovědi
• Posezeni u občerstvení