Oznámení o konání členské schůze

Dne 17.12.2021 v 18:00 se v zasedačce našeho bytového domu uskuteční členská schůze Společenství vlastníků blok 313.

Projednávané body:

• Informování o finanční situaci

• Informování o postupu prací na výměně lodžií

• Představení nezávazné nabídky na fotovoltaiku (bez hlasování o schvalování nabídky)

• Hlasování o výboru SVJ (možné přijít s konkrétním návrhem na nový výbor)

• Volná diskuse členů, otázky a odpovědi

• Posezení u občerstvení

Konání schůze proběhne v souladu s aktuálním nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR. V případě, že se schůze nebude moct uskutečnit, výbor operativně schůzi přesune na jiný termín nebo bude řešit situaci jinak.

V Ostravě 9.11.2021                                                                     Za výbor Hanzeľ, Uriga