Oznámení o konání členské schůze

Dne 10.09.2020 v 18:00 v bývalé mandlovně se uskuteční členská schůze Společenství vlastníků blok 313.


Projednávané body:
• Informování o finanční situaci
• Představení nabídek na prodloužení lodžií a hlasování, jestli se prodloužení lodžií uskuteční a která nabídka bude přijata
• Volná diskuze členů, otázky a odpovědi

Za výbor 25.08.2020 Hanzeľ, Uriga

Photo by Benjamin Child on Unsplash