Kontrola odběrného plynového zařízení

OZNÁMENÍ
Dne 07.06.2023 od 7:00 hod.
do ukončení prací ve všech zpřístupněných bytech.
Náhradní termín
od 15:30 hod.
do ukončení prací ve všech zpřístupněných bytech.
Bude prováděná KONTROLA plynového zařízení v bytech
a společných prostorách domu, dle Nařízení vlády č. 191/2022 Sb.
Žádáme tímto o zpřístupnění bytů a sklepních prostor v uvedeném
termínu, kde jsou instalované sekční uzávěry a HUP.
Zpřístupnění bytu je nezbytné! Pokud nejste v daný termín osobně
přítomni, zajistěte prosím ve vašem vlastním zájmu zpřístupnění
bytu jinou osobou. V nezpřístupněných bytech si bude nájemník
následnou kontrolu hradit sám.
Technik bude chodit pouze v těchto termínech.

Tel. na revizního technika: 736 606 658
Děkujeme za pochopení.
Revizní technik:
Ing. Petr Meixner
Tlapákova 1188/27
KONTROLA ZAČÍNÁ SMĚREM OD SHORA DOLŮ