Topení

Prosíme všechny majitelé bytů, aby ve středu odpoledne krátce zapli všechny radiátory na maximum (cca 15-30 minut). Dojde k odvzdušnění na jednotlivých patrech. Následně mohou ve večerních hodinách majitelé na nejvyšším patře odvzdušnit jejich radiátory. Prosíme, aby tak udělali.

Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ

Nové bankovní účty

Dne 8.6.2022 výbor otevřel nové bankovní účty u Moneta money bank (běžný a spořící), abychom mohli využít vyšší zhodnocení volných prostředků. Aktuální úrok je 3,95% p.a.

Původní účet u Fio banky zůstává i nadále funkční jako hlavní účet.

Oznámení – kontrola plynových zařízení

Dne 14.06.2022 od 7:00 hod.
do ukončení prací ve všech zpřístupněných bytech.


Náhradní termín
Od 15:30 do 16:00 hod.

bude prováděná KONTROLA plynového zařízení v bytech
a společných prostorách domu, dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.
Žádáme tímto o zpřístupnění všech bytů a sklepních prostor
v uvedeném termínu, kde jsou instalované sekční uzávěry a HUP.
Zpřístupnění všech bytu je nezbytné! Pokud nejste v daný
termín osobně přítomni, zajistěte prosím ve vašem vlastním zájmu
zpřístupnění bytu jinou osobou. V nezpřístupněných bytech si
bude nájemník následnou revizi hradit sám.
Technik bude chodit pouze v těchto termínech.
Tel. na revizního technika: 736 606 658

Děkujeme za pochopení.

Revizní technik:
Ing. Petr Meixner
Tlapákova 1188/27, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

KONTROLA ZAČÍNÁ SMĚREM OD SHORA DOLŮ